Хормон на растежа - писалка за инжектиране (Соматотропин)

Хормон на растежа (Somatropin)

Надлежно информиране около соматотропина – растежния хормон.

Всичко за хормона на растежа и неговата полза в спорта, живота и извън.

Описание на хормон на растежа (Somatropin)

Както подсказва името му, човешкият хормон на растежа е важен медиатор на процеса на човешкия растеж. Този хормон се произвежда от предния дял на хипофизата и съществува в особено високи нива по време на детството.

Стимулиращите му ефекти върху растежа могат да бъдат разделени в три области: кости, мускулатура и вътрешни органи. Този хормон също поддържа протеините и метаболизма на минерали и може да стимулира растежа на съединителна тъкан.

Въпреки че е от съществено значение за ранното човешко развитите, растежният хормон се произвежда също в зряла възраст. Неговата роля и физиологични нива намаляват с възрастта, но продължават да подкрепят метаболизма, мускулния растеж и намаляването на мастна тъкан през целия живот.

Somatropin е фармацевтичен човешки растежен хормон, който се синтезира с използването на рекомбинантна ДНК технология. Соматропин (rhGH) е биологично еквивалентен на човешкия хормон на растежа (HGH), произвеждан от хипофизата.

В клиничната медицина Somatropin (Соматропин) се използва за лечение на различни заболявания.

Той е показан най-вече в случаи на нарушен растеж при деца, характеризиращ се с недостатъчна продукция на растежен хормон. Обикновено не е напълно коректив, но често се използва за повишаване нивото на линеен растеж и височината през юношеството. Somatropin (Соматропин) също се прилага при деца, които са родени прекалено малки и не са успели да компенсират до двегодишна възраст.

Други приложения на хормон на растежа включват синдром на късите черва, изоставане в растежа поради бъбречна недостатъчност, загуба на мускулна маса, свързана с HIV инфекция, и дефицит на хормон на растежа при възрастни.

Хормон на растежа (Somatropin) също се предписва на здрави застаряващи хора. Много лекари са на мнение, че употребата му при стари хора помага за забавянето на уврежданията, свързани със стареенето. А също този хормон е и любимият допинг на успелите хора. Интересна статия е: Двата компонента на младостта и хедонизма.

Като се има предвид неговите ефекти върху метаболизма, растежния хормон предизвиква ефект върху мускулната маса, сила, енергия, регенерация на клетките и загубата на мазнини.

За предписването му обаче като лекарство за възрастни в САЩ, пациентът трябва да има поставена диагноза на заболяване на хипофизата или анамнеза за недостиг на растежен хормон.

Съгласно федераните закони в САЩ, предписването на хормон на растежа извън целите по предназначение е незаконно. За такова предназначение се счита употребата на растежен хормон в културизма.

Somatropin (Соматропин) може да бъде приложен чрез подкожно или мускулно инжектиране.

По време на клиничните проучвания са определени фармакокинетичните свойства на хормона на растежа за неговата употреба. Когато се инжектира подкожно, Somatropin (Соматропин) има умерено висока бионаличност (75%), а когато се прилага мускулно – (63%). Скоростта на метаболизъм на растежния хормон при подкожно инжектиране показва полуживот от 4часа, а при мускулно – 5 часа. Базови хормонални нива се достигат обикновено за 12-18 часа след инжектирането.

Това се случва по-бавно при интрамускулното приложение.

Предвид забавеното нарастване в нивата на IGF-1 обаче, метаболитната активност на Somatropin (Соматропин) ще надживее действителните нива в организма.

Въпреки че абсорбцията на Somatropin (Соматропин) е почти еднаква при двата вида приложение, ежедневното подкожно инжектиране обикновено се счита за предпочитан метод за употреба на хормон на растежа.

Анализ на растежния хормон показва разнообразните му положителни ефекти върху различни части на организма. Той проявява анаболен ефект върху мускулатурата като увеличава броя на клетките.

Той има стимулиращо действие върху растежа на много органи с изключение на мозъка и очите. Somatropin (Соматропин) има диабетогенен ефект върху въглехидратния метаболизъм, което означава, че покачва нивата на кръвната захар.

Прекомерната употреба на хормон на растежа може да предизвика диабет от тип-2 (инсулинова резистентност). Somatropin (Соматропин) също подкрепя хидролизата на триглицеридите в мастната тъкан и може да намали мастните депа в организма. Едновременно с това той намалява серумния холестерол, нивата калий, фосфор и натрий и може да доведе до спад в нивата на трийодотиронин (Т3) – хормон на шитовидната жлеза.

Последният ефект може да повлияе (попречи на) ефективността при продулжителното лечение със Соматропин.

Somatropin (Соматропин) причинява преки и косвени ефекти.

Преките ефекти се изразяват в това, че хормонът на растежа се свързва с рецептори в мускулите, костите и мастни тъкани, изпращайки съобщения в подкрепа на анаболизма и липолизата (загубата на мазнини).

Растежният хормон пряко повишава синтеза на глюкоза (глюконеогенеза) в черния дроб и предизвиква резистентност към инсулина.

Косвените ефекти на хормона на растежа се осъществяват главно чрез IGF-1 (инсулино-подобен растежен фактор), който се произвежда в черния дроб и почти всички други тъкани в отговор на растежния хормон. IGF-1 също е анаболен в мускулите и костите, засилвайки активността на растежния хормон. IGF-1, обаче има ефекти, които са силно антагонистични на растежния хормон.

Това включва повишена липогенезата (задържане на мазнини), повишена консумация на глюкоза и намаляване на глюконеогенезата. Синергичните и антагонистичните ефекти на тези два хормона се комбинират, за да образуват характера на човешкия растежен хормон.

Употребата на човешки растежен хормон се счита за спорна по отношение на анаболни функции при употребата му в бодибилдинга и леката атлетика. Основният дебат е за това, колко е точната полза от потенциала на това съединение.

Проучвания сред ХИВ позитивни пациенти подкрепят потенциално силно анаболните и антикатаболните свойства на растежния хормон, но изследвания върху здрави хора не са провеждани.

Сред културистите хормонът на растежа е смятан за най-мощният анаболен агент, който може да бъде закупен, но това най-вероятно се дължи на самото му име „растежен хормон“ и високата му цена. В момента повечето хора могат да се съгласят, че употребата на рекомбинантен хормон на растежа стимулира мускулния растеж и увеличава спортните постижения, но неговите ефекти са като цяло по-леки в сравнение с анаболните андрогенните стероиди.

За един много напреднал атлет обаче Somatropin (Соматропин) може да помогне за прескачане на предела на своята физическа производителност отколкото само с употребата на стероиди.

История на хормон на растежа (Somatropin)

Първите препарати, съдържащи човешки хормон на растежа за произведени чрез извличане на екстракт от шовека хипофизна жлеза. Те също са известни като хормонални препарати от човешки трупове. Всеки човешки труп можело да осигури около 1мг (1 дневна доза) хормон на раастежа.

Първото успешно лечение с такъв екстракт се съобщава през 1958г.

За съжаление през 1985г. FDA забранява употребата на човешки растежен хормон поради връзката между начина му на извличане и пренасянето и развитието на болестта на Кройцфелд-Якоб. Това е невродегенеративно заболяване, при което нервната тъкан придобива порьозен, гъбест вид.

Предполага се, че болеста е пренесена чрез извличането на хормон на растежа от заразени трупове.

Болестта на Кройцфелд-Якоб има много дълъг инкубационен период и е била диагностицирана 4-30 години след приложените терапии с човешки растежен хормон.

Общата честота на това заболяване е по-малка от 1%, като около 6000 пациенти са документирани, че са получили лекарството и около 24 от тях са били диагностицирани със заболяването.

През същата 1985г. FDA одобрява употребата на първия синтетичен човешки хормон на растежа. Synthesis е компанията, произвела чиста форма на хормона без опаснот от предаване на заболяването на CJD. Одобреното лекарство се разпространявало под името somatrem (Protropin).

То се основава на технология на производство, разработена от Genentech през 1979г. Този хормон обаче представлява вариант на човешкия хормон на растежа, но показва същите биологични свойства. Установява се обаче, че структурата на неестествения somatrem (Protropin) причинява много висока честота на реакция на антителата при пациентите. Това може да намали ефикасността на лекарството.

През 1987г. Kabi Vitrum (Швеция) публикуват информация за разработен метод за производство на чист синтетичен Соматропин с абсолютно същата аминокиселина на ендогенния хормон на растежа.

Somatropin (Соматропин) започва да доминира на световния пазар на човешки хормон на растежа. Днес Somatrem (Protropin) все още се продава, но по-голямата част от продажбите се запазва за Somatropin (Соматропин).

Как се разпространява Somatropin (Соматропин)

Somatropin (Соматропин) най-често се разпространява в многодозови стъклени флакони, съдържащи бял лиофилизиран прах, който изисква разтваряне в стерилна или бактериостатична вода преди употреба.

Дозировката може да варира в широки граници от 1 мг до 24 мг или повече във флакон.

Somatropin (Соматропин) се предлага и като стабилен предварително смесен разтвор (Nutropin AQ), който е биологично еквивалентен на разтворения соматропин.

Структура и характеристика на Somatropin (Соматропин)

Somatropin (Соматропин) е човешки хормон на растежа – протеин, произведен чрез рекомбинантна ДНК технология. Той има 191 остатъци на аминокиселини и молекулно тегло от 22,125 далтона.

Идентичен е по структура на човешкия хормон на растежа, произвеждан ендогенно от хипофизата.

Съхранение на Somatropin (Соматропин)

Да не се замразява. Следвайте упътването за съхранение. Може да изисква съхраняване в хладилник (2°С до 8°С) преди и след разтваряне.

Странични ефекти

Най-честите нежелани реакции при употреба на Соматропин включват: болки в ставите, главоболие, грипоподобни симптоми, периферен оток (задържане на вода) и болки в гърба.

По-рядко срещани нежелани реакции включват възпаление на лигавицата в носа (ринит), виене на свят, инфекция на горните дихателни пътища, бронхит, мравучкане или изтръпване на кожата, намалява чувствителността при допир, общ оток, гадене, болки в костите, синдром на карпалния тунел, болка в гърдите, депресия, гинекомастия, хипотиреоидизъм и безсъние.

Злоупотребата със Соматропин може да причини диабет, акромегалия (видимо удебеляване на костите, най-вече на краката, челото, ръцете, челюстта, и лактите) и разширяване на вътрешните органи.

Поради стимулиращия растежа ефект на хормона, това лекарство не трябва да се използва от хора с активен или рецидиви на рак.

Соматропин може да намали чувствителността към инсулин и да повиши нивото на кръвната захар. Това може да се наблюдава при лица без предварително съществуващ диабет или нарушен глюкозен толеранс.

Подкожното приложение на Соматропин може да предизвика зачервяване, сърбеж или бучки на мястото на инжектиране. Това може да предизвика локално намаляване на мастната тъкан, която може да бъде разтворена поради многократно приложение в същото място на инжектиране.

Приложение (Основно)

Соматропин е предназначен за подкожно или интрамускулно приложение.

Един милиграм Соматропин е еквивалентен на около 3 международни единици (IU). Когато се използва за лечение на дефицит на хормона на растежа при възрастни, лекарството обикновено се прилага в доза от 0,005 мг/кг на ден до 0.01 мг/кг на ден. Това се равнява на около 1 IU до 3 IU дневно за човек на около 80-100 кг.

Дългосрочна поддържаща доза се назначава след измерване на IGF 1-нивата на пациента и клиничния отговор на лекарството.

За целите на културизма и спорта Соматропин най-често се прилага в дози от 1 IU и 6 IU дневно (2-4 IU е най-често). Хормон на растежа най-често се прилага в цикъл, подобно на анаболните стероиди, с продължителност 6-24 седмици.

Анаболните ефекти на този агент са по-слабо изразени от неговите липолитични свойства (загуба на мазнини) и обикновено отнема повече време и изисква по-високи дози, за да се прояви.

Други лекарства, които обикновено се приемат заедно с приема на растежен хормон за предизвикване на силен отговор са обикновено тиреоидни хормони (T3). Инсулинът също често се употребява съвемстно със Соматропин.

Встрани от противодействието на соматропин върху глюкозния толеранс, инсулинът може да повиши чувствителността на рецептора на IGF-1 и да намали нивата на IGF-свързващ протеин-1, което позволява по-голяма активност на IGF-1.

Анаболни андрогенни стероиди също често се приемат заедно със Соматропин за постигане на максимални ефекти по изграждането на мускулите.

Анаболните стероиди също могат допълнително да увеличат нивата на свободния IGF-1 чрез намаляване на IGF свързващите протеини.

Имайте предвид, че е необходимо подхождане с особено голямо внимание при приема на Соматропин с тиреоидни хормони (T3) и / или инсулин, тъй като те са особено силни лекарства с потенциално сериозни или животозастрашаващи страни.

Наличност

Somatropin се произвежда от много различни фармацевтични компании и се разпространява в почти всички развити страни.

Най-често срещаните имена включват Genotropin, Tn Tropin, Serostim (Serono), Saizen (Serono), Humatrope (Eli Lilly), Norditropin (ново nodisk), Omnitrope (Sandoz), и Genotropin (Pharmacia).