Хормоните в човешкия организъм са много и с разнообразни функции. Не винаги са пряко свързани с факторите, влиаещи върху физическата форма.

В зависимост от химическата си структура, хормоните могат да се класифицират в три основни групи:

  1. Белтъци и пептиди: хипофизни хормони (пролактин, соматотропен хормон и др.), инсулин, глюкагон, паратхормон и др.
  2. Производни на аминокиселини: адреналин (епинефрин), норадреналин (норепинефрин), тироксин и др.
  3. Стероидни съединения: хормони на надбъбречната кора (кортикостероиди) и полови хормони (андрогени, естрогени и гестагени).

В зависимост от местообразуването и механизма на действието си хормоните и хормоноподобните субстанции се делят на 5 групи.

Ето и тяхната класификацията (по Karlson и сътр.):

Невросекреторни хормони :

Название

Синоними

Местообразуване

Действие

КортиколиберинКортикотропин-рилийзинг фактор (РФ)ХипоталамусСтимулира секрецията на АКТХ
ГонадолиберинГонадотропин-рилийзинг фактор (ГРФ)ХипоталамусСтимулира секрецията на гонадотропин
МеланолиберинМеланотропин-рилийзинг фактор (МРФ)ХипоталамусСтимулира секрецията на меланотропин
ЛулиберинЛутетропин-рилийзинг фактор (ЛРФ)ХипоталамусСтимулира секрецията на лутеотропин
МеланостатинМеланотропин-инхибиращ фактор (МИФ)ХипоталамусПотиска секрецията на меланотропин
ПролактолиберинПролактин-рилийзинг фактор (ПРФ)ХипоталамусСтимулира секрецията на пролактин
ПролактостатинПролактин -рилийзинг инхибиращ фактор (ПИФ)ХипоталамусПотиска секрецията на пролактин
СоматолиберинСоматотропин-рилийзинг фактор (СРФ)ХипоталамусСтимулира секрецията на соматотропин
СоматостатинСоматотропин -рилийзинг инхибиращ фактор (СИФ)ХипоталамусПотиска секрецията на соматотропин
ТиролиберинТиреотропин-рилийзинг фактор (ТРФ)ХипоталамусСтимулира секрецията на тиреотропин
ОцитоцинОкситоцинНеврохипофизаСтимулира контракцията на матката и лактацията
ВазопресинАдиуретин (АДХ)НеврохипофизаПотиска диурезата

Аденотропни хормони :

Название

Синоними

Местообразуване

Действие

КортикотропинАдренокортикотропенхормон (АКТХ)АденохипофизаСтимулира образуването на кортикостероиди
СоматотропинСоматотропен хормон (СТХ)АденохипофизаСтимулира растежа, костообразуването и белтъчната синтеза
ТиротропинТиреотропен хормон, стимулиращ тиреодеята (МРФ)АденохипофизаСтимулира секрецията на тироксин
ФолитропинФоликулостимули-ращ хормон (ФСХ)АденохипофизаСтимулира узряването на половите клетки
ЛутропинЛутенизиращ хормон (ЛХ), стимулиращ интерстициалните клеткиАденохипофизаСтимулира секрецията на полови хормони
Хорионгонадотро-пинПролактин-рилийзинг фактор (ПРФ)ПлацентаСтимулира секрецията на полови хормони
Урогонадотропин(Хуманен) менопаузен гонадотропин (ХМГ)АденохипофизаСтимулира секрецията на полови хормони
Хориомамотро-пинХорионен соматомамотропин (ХС)ПлацентаСтимулира растежа, костообразуването и белтъчната синтеза

Жлези с периферно действащи хормони :

Название

Синоними

Местообразуване

Действие

ЛипотропинЛипотропен хормон (ЛПХ)АденохипофизаСтимулира липолизата
ПролактинЛактотропен хормон (ЛТХ), лутеомамотропен хормонАденохипофизаСтимулира лактацията
МеланотропинМеланоцит-стимулиращ хормон (МСХ)Аденохипофиза (междинен дял)Стимулира дилатацията на меланофорите
Мелатонин Пинеална (епифизна) жлезаСтимулира контракцията на меланофорите
Тироксин Щитовидна жлезаПовишава основната обмяна, растежа и развитието
КалцитонинТиреокалцитонинЩитовидна жлеза, околощитовидни жлезиПонижава нивото на калция
ПаратиринПаратхормонОколощитовидни жлезиПовишава нивото на калция, мобилизира калциеви йони
Инсулин Панкреас (бета клетки)Понижава кръвната захар, потиска липолизата
ГлюкагонХипергликемичен факторПанкреас (алфа клетки) Повишава гликогенолизата
Еритропоетин БъбрекСтимулира еритропоезата
Тимопоетин ТимусСтимулира лимфоидната тъкан и антитялообразуването
Релаксин ОварииСтимулира размекването на симфазата
Прогестерон ОварииСтимулира секреторната фаза на матката
Естрадиол ОварииПовлиява пролиферацията на ендометрума
Тестостерон Тестис (интерстициални клетки)Стимулира акцесорни полови жлези, вторични полови белези
Кортизол Надбъбречна кораСтимулира гликонеогенезата и белтъчния катаболизъм
АдреналинЕпинефринНадбъбречна медулаСтимулира гликогенолизата, липолизата, тахикардията
Алдостерон Надбъбречна кораСтимулира ретенцията на натрий и излъчването на калий

Тъканни хормони :

Название

Синоними

Местообразуване

Действие

ПанкреозиминХолецистокининДоуденумТънки черваСтимулира ензимното образуване в панкреаса и контракцията на жлъчния мехур
Гастрин СтомахСтимулира секрецията на стомашен сок
Секретин Тънки черваСтимулира образуването на бикарбонати от панкреаса
Стомашен инхибиторен полипептидGipТънки черваПотиска ацидогенезата (производството на солна киселина) в стомаха
Вазоактивен интестинален полипептидVipСтомах,Тънки черваСтимулира кръвоснабдяването на чревните съдове
Мотилин Тънко червоСтимулира моториката на стомаха
СоматомединСулфатиращ фактор Соматотропинов ефект, стимулира остеогенезата

Тъканни медиатори :

Название

Синоними

Местообразуване

Действие

ПроангиотензинАнгиотензин I Прекурсор на ангеотензина, повишава кръвното налягане
АнгиотензинАнгиотензин II Повишава кръвното налягане и стимулира алдостероновата секреция
КалиндинКинин 10  
БрадикининКинин 9 Съдоразширяващ и хипотензивен ефект
Простагландин В много органиКръвоносни съдове, стомашно-чревна мускулатура, контракция на матката, потисната стомашна секреция
Серотонин Черва, бронхи, хипоталамусСъдосвиващ ефект на белодробните и бъбречните съдове, констрикция на бронхите
Хистамин Мастоцити, базофилни левкоцитиН1-рецептори, контракция на гладката мускулатура : черва, бронхи, белодробни артерии, артериоли, отделяне катехоламини;Н2-рецептори : тахикардия, стомашна киселинност