Предмет на фармакологията (от гръцки фармакон/φάρμακον - медикамент и логос/λόγος - наука) е взаимодействието между медикаментите и организма. За това съществуват два способа:

  1. Фармакокинетиката изследва, какво организмът прави с медикамента: освобождаване, усвояване, разпределяне, метаболизъм (обмяна), отделяне
  2. Фармакодинамиката описва действието на един медикамент върху организма.

Фармакология

Фармакология и анаболни андрогенни стероиди

Фармакокинетика – съкратено ФК, (От дрвен египетски Фамакон "отрова" и древногръцки кинетикос "движение";)е дял от фармакологията който изледва движението на химичните субстанции в живия организъм.Веществата които представляват интерес за ФК са лекарства,храни, хормони и токсини.

Фармакокинетика се често се изучава заедно с фармакодинамиката.

Фармакокинетиката включва изучаването на процесите резобция, разпределение, биотрансформация и екскреция

Резорбция – е процес по време на който веществата преминават от мястото на тяхното приложение да кръвната плазма. Начините на приложение биват ентерален (през храносмилателния тракт) и парентерален.

- Ентерален

  • Перорален (per os; през устата)
  • Сублингвален (sublingualis; под езика)
  • Ректален (Per rectum)

- Парентерален

  • Инжекционно –венозно, подкожно, артериално (рядко ползвано)
  • Инхалационен (през белите дробове)
  • Назален (чрез носната лигавица)
  • Кожен, локално чрез различни форми за приложение върху кажата - кремове, унгвенти, гелове, лосиони идр.
  • други

Разпределение на фармакологичните ресурси в Спортни храни (SH | Sportnihrani)

Разпределението е динамичен процес който изледва разликите в концентрацията на субстанцията в кръвната плазма и междуклетъчната течност на различните органи.

Биотрансформация (метаболизъм) .Педставлява процеса на химично превръщане на веществата от организма. Резултат от тези промени молекулата може да се активира(предлекарства; prodrugs) намали или изгуби биологичен ефект. Разтворимоста в вода се увеличава с цел по-лесна елиминация от организма. Главни цетрове за биотрансформация са чения дроб, бъбреците и белия дроб.

Екскреция. Представлява елиминирането на веществото и неговите метаболити от организма. Главни пътища за екскреция са урината и жлъчката. Освен тях от значение са и стомашно-чревна, белодробна, майчино мляко, пот.

Стероидните антибиотици са група лекарствени препарати, които се използват за лечение на остеомиелит, инфекции на кожата и меките тъкани, хирургични и травматични раневи инфекции, септицемия, ендокардит, муковисцидоза и пневмония, причинени от микроорганизми, чувствителни към стероидни антибиотици. Тези препарати действат чрез инхибиране на протеиновия синтез на микроорганизмите. Преди употребата на стероидни антибиотици е необходимо да се осъществи консултация със специалист.

Защо хората използват стероиди?

Според експертите, химията се взима, за да станеш по-силен, по-мускулест, да имаш по-малко мазнини. „Химията е нещо, което помага и то много, но при положение, че знаеш как се приема, знаеш какво приемаш и начина по който да го приемаш, знаеш как работи и знаеш начина на съчетаването и с тренировки и хранене. Всеки сам трябва да прецени какво точно иска да постигне, да се запознае с положителните и отрицателните страни. Да прецени собственото си тренировъчно състояние и развитие, има ли нужда от стероиди и напълно наясно ли е за какво точно става въпрос.

Видове стероиди

Всички стероиди са на базата на тестостерона, те са негови производни. Целта на учените е да направят лекарство, което е силно анаболно, положително като тестостерона и по-малко андрогенно – с по-малко вредни влияния. Тестостеронът и много други хормони се приемат като средство за стимулиране. Основно стероидите са два вида – анаболни и андрогендни. Андрогенните са силни, те се използват, когато се цели сила – силов трибой, щанги, вдигане от клек. Те могат да причинят по-големи вреди от анаболните. Анаболните стероиди са културистична химия – за хора, които се състезават, или които посещават сериозно залите, но не се състезават. Анаболните стероиди са лека химия, или още наричана – женска. Целта им е да се получи по-голям обем, да порасне мускулът, да стане по-релефен. Има комбинации, които са от двата варианта, тогава принципите и правилата са много, възможностите да се комбинират – също.