Анаболизъм (от гръцки: ἁνά "нагоре" и βάλλειν "хвърлям") е набор от метаболитни пътища, които изграждат молекули от по-малки единици. Тези реакции изискват енергия. Категоризирането на метаболитни процеси в клетъчно ниво на органите е се нарича "анаболен" или "катаболен" (обратното) процес. Анаболния процес се захранва от катаболния, където големите молекули са разбити на по-малки части и след това се използват в дишането. Много анаболни процеси са задвижени чрез хидролиза на аденозин трифосфат (ATP).

Анаболните процеси изграждат тъкани. Произвеждат растеж и диференциация на клетки, увеличаване на размера на тялото - процес, който включва синтез на сложни молекули. Примери на анаболните процеси включват растеж и минерализация на костите и увеличаване на мускулна маса. Ендокринолози традиционно класифицират различни хормони като анаболни или катаболни, в зависимост от това коя част на метаболизма стимулират. Класическите анаболни хормони са анаболните андрогенни стероиди, които стимулират синтеза на протеини, растежа на мускулите и инсулина. Балансът между анаболизъм и катаболизъм също се регулира от циркадните ритми, с процеси като глюкозния метаболизъм в нормалния период на активност през деня.