Протеинов синтез е съотношението от усвоените белтъчини (протеин) в организма и изхвърлянето му чрез фекалии, потни жлези и урина. Трениращите целят да приемат и достигат повече обработени количества протеини (белтъчини), защото те са основната градивна единица за техните мускулни фибри. Едноверижен глобуларен протеин от 153 аминокиселини (Миоглобин) - произвежда апопротеини в мускулите

Повечето от анаболните стероиди правят точно това - забързват метаболизма и същевременно усвояването на протеин - синтезиран по-качествено, приетия протеин в организма се преобразува в чисти мускулни влакна. Някои от по-често използваните анаболни стероиди са Winstrol, Anadrol, Testosterone и Methandrostenolone.

Миоглобулин или миоглобин (важен за протеиновия синтез) - мускулен хемоглобин, който се съдържа в скелетната и сърдечна мускулатура. Свързва се с CN-, SH-,CO чрез кислород.

 За кислорода и синтеза на белтъчини

Газовата обмяна - обмяната на кислорода и СО2 между кръвта и белите дробове, транспортът им с кръвта и тяхната обмяна между кръвта и тъканите. Primobolan Depot (анаболен стероид за мускулно приемане/инжектиране) е медикамент, който е с високо качество в процеса за усвояване и синтезиране на протеин. В този процес важно участие заемат редица вещества: хемоглобинът на червените кръвни клетки, буферните системи на кръвта и един специален ензим ,който се съдържа в еритроцитите: анхидраза и карбоанхидраза. Обмяната на газовете между кръвта и тъканите или кръвта и белите дробове всъщност е физико-химичен процес на дифузия на газове през тънките стени на алвеолите и капилярите.

Информация за протеина

Протеините са големи биологични молекули или макромолекули, състоящи се от един или повече дълги вериги на аминокиселинни остатъци. Протеините изпълняват широк набор от функции в живите организми, включително катализиране на метаболитни реакции, възпроизвеждане на ДНК, в отговор на стимулиране и транспортиране на молекулите от едно място на друго.  Протеините се съдържат в хранителни продукти, които спортистите избират в режимите си на хранене, с цел да изграждат повече мускулно количество  и сила. Най-известните средства, които се употребяват за повишаване на този процес са анаболните стероиди - допинг продукти. Това средство се ползва за възстановяване от почти всички олимпийски състезатели и елитни атлети в основен период на подготовка или преди и по време на състезателната фаза.

Протеините се различават един от друг предимно в тяхната последователност на аминокиселини, която е продиктувана от нуклеотидната последователност на техните гени. Това води до нагъване на протеин в специфична триизмерна структура, която определя стойността му.

За обмена на газовете при синтезиране на протеин

Обмяната на газовете става пълно главно поради 3 причини:

  • големите дифузионни повърхности, през които тя се извършва;
  • много тънката преграда между алвеолния въздух и кръвта и между кръвта и тъканите;
  • добрата разтворимост на газовете в кръвта.

Изследване за протеинов синтез

Категорично изследвани са случаи, които доказват, че при хора в напреднала възраст скоростта на синтеза на мускулния протеин е по-бавна. Научно проучване сравнява промените в концентрациите на аминокиселини в плазмата и в скоростта на синтеза на мускулния протеин при млади и по-възрастни индивиди след хранене, което включва 120 г чисто телешко месо. Средната възраст на по-младите индивиди била 28 г., а на по-възрастните – 69 г. Авторите изчислили скоростта на синтеза на мускулния протеин веднага след приема на телешко и пет часа по-късно. Яденето на телешко увеличило скоростта на синтеза на мускулния протеин както при младите (27.9%), така и при по-възрастните (29.1%) участници в експеримента. Нивата на аминокиселини в плазмата достигнали върха си около 100 минути след храненето и при двете групи. Степента на увеличение на нивата на аминокиселини в кръвта била по-голяма при по-възрастните заради по-малкия кръвен обем и по-ниските нива на чиста тъкан. Protein 

Изследването показва еднаквата съдба на погълнатия хранителен протеин при млади и при възрастни хора.
Още едно полезно наблюдение включва върховите нива на аминокиселини, които се отчитат около час и половина, след като участниците и в двете групи са приели храната. Друго изследване проучва осигуряването на въглехидрати с или без прием на протеин и свободен левцин (разклоненоверижна аминокиселина) на млади или възрастни групи отново с цел да се сравни скоростта на протеиновия баланс и синтеза на мускулния протеин. Според очакванията, нивата на инсулин се покачили и при двете групи след прием на суплемент, съдържащ въглехидрати, протеини и левцин. Въглехидратите сами по себе си не довели до никаква промяна при синтеза на мускулния протеин. Заключението на изследователите е, че комбинирането на въглехидрати, протеини и левцин довежда до еднакви промени в скоростта на синтеза на мускулния протеин и при младите, и при възрастните.

Връзката между тестостерона и мускулния растеж е добре позната на всеки, който поне веднъж е посещавал фитнес салон или се е интересувал от това как да натрупа мускулна маса.
Съществуват анаболни стероиди, които имитират тестостерона и имат пряко отношение към мускулния растеж. Всеки занимаващ се е запознат с ефектите, които настъпват при неговия прием и знае, че
колкото повече тестостерон има в тялото си, толкова повече сила и мускулна маса ще натрупа.
Но какъв е принципа на действието му след като тестостеронът постъпи в човешкия организъм?
Какъв е ефектът му и кои са биологичните фактори, които определят неговото усвояване, синтез и и въздействието върху мускулната маса?

Функция

Тестостеронът е част от група хормони, наречени андрогени. Те отговарят за растежа на мускулите, формирането и развитието на мъжките полови белези по време на пубертета. Въпреки че те имат отношение и към женския
организъм.

При възрастните нивата на андроген са пряко свързани с мускулната маса, сексуалната функция и агресивността.
Хормонът изпълнява тази роля, като покачва силата, енергията и ефективността при интензивни тренировки и силови натоварвания. Но на първо място всеки интересуващ се трябва да знае как точно се случва всичко това и как тяло му би реагирало при прием на тестостерон.

Основа

Постоянните натоварвания на мускулите и извършването на физическа дейност предизвиква мускулен растеж. С времето тялото се адаптира към тази стимулация чрез непрекъснатото заздравяване на тъканта, като по този начин се увеличава силата и обема на мускулите.

Този процес се нарича синтез на протеини в мускулните влакна. Той е провокиран и от други хормони
на растежа, но като основен остава тестостерона.

Ефекти

Тестостеронът има пряко въздействие върху растежа на мускулите чрез свързване с рецепторите на повърхността на мускулните клетки и усилване на биохимичните сигнали в мускулната тъкан. Това води до синтеза на протеин.
Хормонът тестостерон увеличава в организма нивата на така наречения хормон на растежа, който се отделя в тялото в резултат на силовото натоварване.

Подобно на тестостерона, хормонът на растежа увеличава синтеза на протеин и може ад доведе до повишаване на мускулната маса.

Степен на важност 

Чрез повишаване на протеиновия синтез в скелетната мускулатура, тестостеронът увеличава скоростта и степента, до която мускулите се адаптират към натоварванията, на които са подложени. Чрез усилването на хормона на растежа, тестостерона улеснява и белтъчния синтез в организма.

Резултатът на всички тези функции е цялостно увеличаване на мускулната маса и сила, и възстановяване след тренировка.

Съображения

Въпреки, че ролята, която играе тестостерна е важна и значима, той е само един от многото фактори, които контролират растежа на мускулите.

Другите такива са са: инсулина, хепатоцитния растежен фактор, хибробластите и хормона на растежа. Извън химичните реакции в тялото на един спортист, важна роля за увеличаване на мускулната маса играят храненето, качеството на съня, дисциплината, опита и системите, които се използват по време на тренировка.

Продукти (каталог) с анаболни и андрогенни стероиди за орален и инжекционен прием