Методи за стерилизация на инжектируемите стероиди

Анаболните стероиди, доставени от фармацевтичните производители се очаква да бъдат стерилни. Това се осигурява чрез регламенти. Бактериалното замърсяване на разтворите крие рискове за здравето, като може да причини инфекция в мястото на инжектиране и други усложнения. Препоръчително е употребата на инжектируеми анаболни стероиди винаги да бъде съпровождана с тяхнното стерилизиране. Това е особено наложително, когато флаконите или ампулите се употребяват повече от веднъж.

Топлинна стерилизация на стероиди

Най-лесният метод за изчистване на стероидния разтвор от микроорганизми е чрез нагряването му. Обикновено е достатъчно стероидния разтвор да бъде поставен в пещ за 30 минути при 120°С. Важно е ако разтворът е в многодозов флакон да се постави игла в гумената тапа за да има възможност вътрешното налягане да се изравни с външното и да се предотврати спукване на флакона.

Някои атлети предпочитат да използват тенджера с вряща вода за да извършат стерилизация на разтвора. При тази процедура флаконът се поставя във вряща вода за около 20-30 минути. Температурата около 100°С е достатъчна за да убие много форми на бактерии, но не се счита за най-добрия метод на стерилизиране, защото е необходима по-висока температура.

Имайте предвид обаче, че тренболон се разлага при сравнително ниски температури. Разграждането му се наблюдава дори при 100°С. Поради тази причина този стероид обикновено се стерилизира при температура от около 80°С.

Филтрация

Друг метод за стерилизация на стероиди е използването на филтър. Филтърът е просто устройство, което използва мембрана с микроскопични дупчици, чиято цел е да предотвратят преминаването на частици през тях. За този метод се използва спринцовка за еднократна употреба с пригоден филтър. Такава спринцовка се открива в размер на филтъра от 0,45 микрона и 0,22 микрона. Втората се предпочита, тъй като позволява отстраняването на почти всички форми на бактерии.

Спринцовка с филтър
стерилизация на стероиди

Процедурата по използването на спринцовка с филтър е много проста. Първо се уверете, че имате всички необходими артикули: спринцовка, две игли (минимум), филтър стерилна спринцовка и нов запечатан стерилен флакон. Ако се опитвате да стерилизирате флакон от 10 мл може да е необходимо да използвате по-голяма спринцовка за да изтеглите целия разтвор и да предотвратите излагането на разтвора на въздух. Ако изтегляте повече от 3 мл от флакона ще ви е необходима втора игла, която се забива в гумената капачка и изравнява налягането вътре във флакона при изтегляне на разтвора. Внимавайте да не докосвате изложените повърхности и особено игла и гумена капачка докато извършвате филтрирането.

Изтеглете разтвора от флакона в спринцовката. Когато сте готови отворете филтъра и поставете върху него нова игла. Поставете го върху спринцовката и инжектирайте обратно разтвора в нов стерилен флакон. Процесът е бавен, особено при 0,22-микронен филтър.

Стерилизиране с филтърна спринцовка
стерилизация на стероиди

Описаните методи за стерилизиране са приложими само за стероидите на маслена основа. Топлинната стерилизация на стероиди може бързо да изпари разтворителите и антимикробните агенти на разтворите на водна основа. Освен това суспензиите имат твърди частици, които няма да могат да преминат през филтър.

Ограничения

Важно е да се подчертае, че когато се прилага в не контролирана среда като къща или апартамент, винаги съществува възможност от неволно замърсяване на стероидните разтвори в опит за филтриране. Винаги трябва да се използват стерилни ръкавици и почистени с белина или алкохол повърхности. Използването на маска също е препоръчително. Имайте предвид също, че тези техники не пречистват тежки метали или химикали, ако има такива в разтвора.

Много формина бактерии също така произвеждат ендотоксини или пирогени, които ще останат в разтвора дори и след филтриране или топлинна стерилизация.