Ясно е, че обществеността изпраща много силно послание за въздържане от употребата на стероиди поради многобройните им странични ефекти. Голяма роля в това има също сериозното медийно обсъждане и компрометиране на тези субстанции, поради злоупотребата с тях в спорта. Безопасни ли са наистина стероидите? Всеки употребяващ стероиди през последните 50 години ще посочи, че те имат сравнително благонадежден общ профил на безопасност. Опонентите от друга страна ще посочат, че употребата на стероиди е незаконна извън медицинските цели и създават рискове, далеч по-големи за хората, които ги използват, в сравнение с приложението им за клинични цели. Кой е прав? Дали изолиран стероиден цикъл наистина крие сериозен риск за здравето? За съжаление има много малък брой медицински подкрепени изследвания, които биха могли да подкрепят положителната страна на този дебат. В тази статия ще бъдат разгледани 3 медицински излседвания, които разглеждат безопаснотта на анаболните стероиди. Те се отнасят към терапевтични дози и имат изчерпателен набор от от здравни маркери.

600 мг/седмица тестостерон

Първото изследване е публикувано в американско списание по ендокринология и метаболизъм през юли 2001г. То разглежда ефектите на различни дози тестостерон енантат върху телесния състав, размера на мускулите, силата, сексуалните и когнитивните функции, както и различни здравни маркери. В изследването са участвали здрави мъже на възраст от 18-35г. Те са разделени на 5 групи, като всяка от тях приема съответно 25, 50, 125, 300, или 600 милиграма стероид за период от 20 седмици. Този период е бил предшестван от период на контролни измервания за период от 4 седмици и последващ период на възстановяване от 16 седмици. Маркерите на придобитата мускулна маса и сила са най-високи при най-големите дози тестостерон (600 мг). Незначими промени в специфичния антиген на простатата, чернодробните ензими, сексуалната активност или когнитивно функциониране са отчетени при всяка една доза. Единствената негативна страна бележи лекия спад в нивото на HDL (добрия) холестерол във всички групи, с изключение на тези, приемали 25 мг. Най-лош резултат в това показва групата от 600 мг.

600 мг/седмица нандролон

Следващото проучване е проведено при ХИВ позитивни мъже, което класира ефектите на нандролон деканоат за изграждане на мускулна маса. 30 души са участвали в това изследване, разделени в две групи - едната подложена на силови тренировки по време на приема, а другата без тренировки. Графикът на дозиране е започване с 200 мг през първата седмица, 400 мг през втората и 600 мг за останалите 10 седмици. Дозите са бавно намалени през седмиците 13 до 16 за да могат пациентите бавно да се оттеглят от лекарството. Потенциалните негативни метаболитни промени са разглеждани внимателно, включително холестерола и нивата на липидите (включително субфракции на HDL и LDL), триглицериди, инсулиновата чувствителност и нивата на глюкозата на гладно. Дори и с най-високите дози не са отбелязани негативни промени в общия или LDL холестерола, триглицеридите или инсулиновата чувствителност. В действителност, групата подложена на силови тренировки показала значителни подобрения в разпределението размера на частиците на LDL, липопротеин, нивата на триглицеридите и стойности, показващи подобрен риск от сърдечно съдови заболявания. Метаболизмът на въглехидрати е значително подобрен при тази група. Единственото негативно въздействие отбелязано по време на това изследване е намаляване стойностите на HDL (добрия) холестерол, подобно на тези, наблюдавани в проучването с тестостерон, с намаляване на 8-10 точки между двете групи.

100 мг на ден Анадрол

Напоследно място е изследване с мощния перорален стероид оксиметолон (Anadrol). Този стероид е смятан от културистите за един от най-опасните. Не е рядкост, когато много спортисти злоупотребяват с дозите от този стероид и поради тази причина той е добра извадка за подобно излседване. Това проучване включва 31 възрастни мъже, на възраст между 65 и 80г, разделени на 3 групи, съответно приемащи 50 мг, 100 мг или плацебо дневно за период от 12 седмици. Измерени са промените в мускулната маса и сила, както и общи маркери за безопасност, включително общия холестерол, нивата на LDL и HDL холестерола, триглицеридите в серума, PSA (простатен специфичен антиген) и чернодробните ензими. Резултатите в печалбата на мускулна маса и сила отново са подобни както в изследването с тестостерон. Няма значими промени в PSA, общия и LDL холестерол или триглицеридите на гладно. Въпреки това, има значителен спад в стойностите на HDL холестерола (намален с 19 и 23 точки за 50 мг и 100 мг групи). Чернодробните ензими (трансаминази AST и ALT) се увеличават само в групата от 100 мг, но промените не са били драматични и не са били придружени от развитието на сериозно чернодробно заболяване.

Обобщение

121 души са участвали в тези три проучвания, като са употребили умерени до високи дози стероиди за период от 5 месеца. Въпреки че това може да е шокиращо за повечето противници на употребата на анаболни стероиди, оценката на метаболитните промени и рисковете за здравето не разкриват значителни опасности. Основното негативно влияние при употребата на стероиди в трите случая е намаляване стойностите на добрия холестерол (HDL), което е основателна загриженост, когато става въпрос за оценяване на риска от развитие на сърдечно съдови заболявания. Не е ясно, обаче, дали краткотрайно увеличение в този конкретен рисков фактор се отнася до последствия за здравето в дългосрочен план. Също така е известно колко много това може да се компенсира от други положителни метаболитни промени, които се наблюдават при комбинираната употреба на стероиди с физически упражнения. Изключително трудно е да се твърди, че изолиран цикъл с умерена доза стероиди може да бъде руска рулетка в тялото.