Turanabol 4-Chlorodehydromethyltestosterone и Parabolan Trenbolone Acethate по орален начин за приемане е Стероидни цикли от SH | Спортни храни за чиста мускулна тъкан. Това средство за мускули се ползва с успех в Европа и на други континенти. Умерено сериозни и същевеменно изключително ефикасни са туранабола и тренболона.

  • Защо го ползват единствено хора с мъжки пол
  • Как работи всеки един от двата
  • Кой дава повече релеф
  • Кой работи за мускулната маса
  • Какви са дозите в системата за приемане

Защо се ползва предимно от мъже

Ползва се от мъже, тъй като тези медикаменти биха могли да предизвикат ароматизиране и са по-токсични от други, също така главно се ползват за мускулна маса и сила - все качества, които не са нужни на женския пол.

Как работи всеки един от тези два стероида

Туранаболът подобрява синтеза на белтъчини и ускорява процесите при възстановяване на организма, а тренболонът произвежда по-късо време за реакция при създаване на нови сателитни клетки в мускулите. При тази комбинация, релефът и главно мускулната маса и сила са безумно изразени.

Кой от двата препарата дава повече релеф

Безсъмнено параболанът/тренболона е повече подходящ за орелефяване, но същевременно той дава и качествена, чиста мускулна маса - когато е съобразен с диета/правилен режим на хранене. А отзивите за двата заедно комбинирани са, че правят чудеса.

Кой работи повече за мускулна маса

Принципно и двата медикамента дават мускулна маса, но при всеки е индивидуално. Може да се каже, че при повечето хора туранаболът дава повече мускулна маса сравнен с тренболонът.

Дози и продължителност на комбинация с Туранабол и Параболан

Средното време за приемане на анаболни препарати (стероидния цикъл) е осем седмици, но много видове препарати запушват рецепторите за по-къс период. Продължителността на Туранабол и Параболан е седем седмици за туранабол и десет седмици за параболан.

Ето как изглежда примерна схема за цикъла:

1-ва седмица: 50 мг туранабол дневно и 200 мг туранабол седмично
2-ра седмица: 50 мг туранабол дневно и 200 мг туранабол седмично
3-та седмица: 50 мг туранабол дневно и 300 мг туранабол седмично
4-та седмица: 50 мг туранабол дневно и 300 мг туранабол седмично
5-та седмица: 50 мг туранабол дневно и 300 мг туранабол седмично
6-та седмица: 50 мг туранабол дневно и 300 мг туранабол седмично
7-ма седмица: 50 мг туранабол дневно и 300 мг туранабол седмично
8-ма седмица: 300 мг туранабол седмично
9-та седмица: 300 мг туранабол седмично
10-та седмица: 200 мг туранабол седмично