Приемане на Станозолол в комбинация с Креатин монохидрат

Креатинът е аминокиселина, която в естественото си състояние се намира в гръбначните организми и подпомага доставянето на енергия към мускулите и нервите. Комбинацията му със Stanozolol е излишна. Ефекта е почти същия, както когато е без него. При употребата на Стромба, активираните процесите работят по същия начин както когато с креатин, дори по-ускорено и двата препарата заедно увеличават риска от високо кръвно или неблагоприятни състояния на сърдечния ритъм. Приема на креатин се прави главно със спортни цели, но добавянето му като хранителна добавка в анаболен цикъл със Станозолол е загуба на ресурс.

Ролята на креатина в организма е свързана с процесите на мускулното съкращение. Основен източник на енергия за него е аденозинтрифосфатът (АТФ), който се разгражда до аденозиндифосфат (АДФ). Съдържанието на АТФ в мускулите е малко и когато е необходимо да се извършва по-продължителна мускулна работа, той трябва да се ресинтезира бързо. Възстановяването от АДФ до АТФ в анаеробна фаза се извършва с помощта на креатинфосфата (КФ).

Основната функция на креатина е увеличаването на енергийния резерв в мускулите.

Ефект на комбинацията Креатин и Стромба

Комбинирането на Стромба с Креатин е неуспешно. Препоръчаното време за употреба на креатин е след завършването на системата със Стромба или преди приема на Станозолол. Ефекта, който се получава е допълнително натоварване на органите и видимо зачервена кожа и повече задръжка на вода. До известна степен се увеличава силата, но за сметка на неефикасността в конкретната Стероидни цикли от SH | Спортни храни.